Obchodní podmínky školení

Definice

 • Dodavatel: Marius Software s.r.o.
 • Zákazník: Osoba nebo entita, která si objedná školení.

Registrace a platba

 • Zákazník se může registrovat na školení elektronicky, telefonicky nebo písemně.
 • Po odeslání registrace přijde Zákazníkovi e-mailem faktura se splatností 5 dnů.
 • Nárok na místo na školení vzniká po přijetí platby na bankovní účet Dodavatele.
 • Místa na školení jsou přiřazována v pořadí přijetí plateb.
 • Platba za školení musí být přijata na bankovní účet Dodavatele před začátkem školení.
 • Pokud nebude platba přijata na bankovní účet do dne splatnosti, registrace je považována za zrušenou.

Storno podmínky

 • Pokud Zákazník zruší svou účast méně než 3 dny před začátkem školení, bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.
 • Pokud Zákazník zruší svou účast v den začátku školení, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny školení.

Zrušení nebo změna termínu školení

 • V případě nedostatečného počtu účastníků Dodavatel může zrušit nebo změnit termín školení.
 • O změně bude Zákazník informován nejpozději 3 dny před začátkem školení.
 • V případě změny může Zákazník až 3 dny před začátkem nového termínu zrušit účast bez storno poplatku.

Odpovědnost

 • Zákazník nese odpovědnost za škody způsobené během školení.

Autorská práva

 • Veškerý školící materiál je chráněn autorskými právy a nesmí být bez souhlasu Dodavatele kopírován, distribuován ani využíván jiným způsobem.

Osobní údaje

 • Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby pořádání školení a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Zákazník odesláním registrace prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracování veškerých osobních údajů uvedených v přihlášce.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2023.
 • Veškeré změny a doplňky těchto podmínek mohou být prováděny pouze písemnou formou.

Kontaktujte nás

Máte poptávku, nabídku nebo dotaz? Využijte prosím kontaktní formulář. Ozveme se vám nejpozději následující pracovní den.